Big Data
w handlu
detalicznym

Produkcja, polityka cenowa, sprzedaż, obsługa klienta, logistyka czy wreszcie wewnętrzne procesy operacyjne to przykładowe obszary działania firm z branży detalicznej, których efektywność jest uwarunkowana skutecznym zarządzaniem informacją.

Wiedza jako wartość dodana


Największą wartością wielkich zbiorów danych jest dostęp do szczegółowej wiedzy o prowadzonym biznesie. Zastosowanie Big Data w branży detalicznej jest praktycznie nieograniczone. Ustalenie zakresu wdrożenia czy wybór narzędzi powinny być poprzedzone dogłębną analizą potrzeb sklepu.

Pozyskujemy, integrujemy i analizujemy, czyli o sposobach na oswojenie danych


Korzystając ze zdobytych przez nas doświadczeń, przedstawiamy jeden ze sposobów na pozyskanie, integrację i analizę danych dla branży retail.

Identyfikacja
źródeł

Źródłem danych w sklepie jest m. in. kasa fiskalna

Przygotowanie narzędzi do zbierania danych

Wysyłamy do bazy wszystkie pozycje z paragonów zebranych z każdego sklepu należącego do firmy, aby zidentyfikować najważniejsze wzorce zakupowe

Stworzenie repozytorium Big Data

Przygotowujemy jedną, dużą i skalowalną bazę , w której przechowujemy wszystkie zebrane dane (np. pozycje na paragonach czy dane z witryny internetowej)

Integracja
danych

Gdy dane są zebrane w jednym miejscu, poszukujemy korelacji pomiędzy nimi (np. łączymy paragony z rejestracjami samochodów, które stoją na parkingu).

Analiza
danych

Wyznaczamy współczynniki, które determinują efektywność działania organizacji (KPI) . Dla przykładu, na podstawie danych z parkingów możemy określić, czy w danym okresie czasu zmieniła się struktura klientów.

Stworzenie raportów i paneli menadżerskich

Po znalezieniu ważnego dla organizacji współczynnika (np. liczba sprzedanych krzeseł do miejscowości oddalonych maksymalnie o 10 km od miejsca zakupu), możemy te informacje zwizualizować w  panelu menadżerskim .

Pozyskanie
danych

Znając miejscowości, z których przyjeżdżają nasi klienci, możemy te dane zestawić z  zewnętrznymi źródłami informacji , np. bazą CEPIK. Umożliwia to bardziej precyzyjną segmentację klientów (np. po rodzaju i roczniku samochodu). Wiedza ta z kolei wpływa na zwiększenie efektywności działań marketingowych.

Dokładna znajomość potrzeb i celów biznesowych klienta daje
nam możliwość zaprojektowania dedykowanego rozwiązania.
Indywidualne podejście, a także szeroki zakres usług i technologii
pozwala na osiągnięcie najwyższej efektywności.

Co więcej, rozwiązania Datarino są wolne od kosztów licencji.

Jakie są główne korzyści z wdrożenia usług Big Data w handlu detalicznym?


Zbudujesz jedną, spójną i zasobną bazę danych

Zdobędziesz raporty i zestawienia dla poszczególnych zakładów, działów lub pojedynczych osób

Odkryjesz wzorce zakupowe (np. ze względu na miejsce zamieszkania klienta lub rodzaj auta)

Poznasz całościowy i szczegółowy obraz zachowań konsumenckich

Wyznaczysz mierzalne strategie marketingowe

Osiągniesz zauważalny wzrost przychodów

Skontaktuj się z nami


Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Big Data dla branży retail?

Chcesz poznać możliwości oferowane przez narzędzia analityczne w handlu detalicznym i korzyści wynikające z ich wdrożenia?

Zostaw swój e-mail, a skontaktujemy się z Tobą.