Big Data
V bankovnictví

Efektivní využití Big Dat je zárukou zvýšené efektivity V každé oblasti spojené s fungováním finančních institucí. Existuje mnoho analytických nástrojů, které se, když jsou správně vybrány na základě zvoleného cíle, odmění ve formě znalostí, které ovlivní rozvoj banky.

Přemýšlíte, jak se to dělá?

Podívejte se na jeden z příkladů řešení Big Data V bankovnictví.

Cíl: Obohatit banky o zdrojová data


O potřebách našich zákazníků V bankovnictví jsme se naučili hodně
- nejdůležitější z nich jsou tyto:

Zvýšení výkonnosti hledání nových zákazníků
Zrychlení procedur spojených s hledáním nových partnerů
Zlepšení procesu ověřování subjektů
Optimalizace procesu aktualizace dat o zákazníkovi
Schopnost nabídnout zákazníkům cenná data, jež ovlivňují rozvoj jejich podnikání.

Naše řešení: získání zdroje dat


Rozvoj služeb finančních institucí využívajících Big Data je možný mimo jiné prostřednictvím akvizice cenných datových zdrojů. Jejich správná integrace a pokročilá analýza umožní akumulovat specifické znalosti, které ovlivní budoucnost instituce.

Bereme V úvahu potřeby banky a volíme nejoptimálnější šíři služeb:

  • Poskytování neustále aktualizované databáze subjektů a výběrových řízení.
  • Získávání externích zdrojů dat: např. databáze obchodního rejstříku firem, databáze REGON polského statistického úřadu, databáze veřejných zakázek.
  • Kromě toho kombinace dat z různých zdrojů umožňuje vytvořit komplexní graf vazeb mezi subjekty a osobami, které je zastupují.

Implementace zahrnuje také:


OCR transformace scanovaných dokumentů na text

Čištění a třídění dat

Anonymizace dat

Implementace nástrojů zajišťujících pravidelnou aktualizaci dat

Snadné rozšíření databází

Zabezpečení stránek obsahující zdroje dat

Příležitosti k rozvíjení podobné služby V oblasti zpracování velkých objemů dat pro finanční instituce jsou nekonečné. Můžeme systematicky zvyšovat počet zpracovávaných datových zdrojů nebo kvalitativně obohatit již dříve dodaný obsah.

Jaké jsou hlavní přínosy zavedení služeb Big Data ve finančních institucích?


Kompletní data o klientovi

Kontrola kapitálových a osobních vazeb mezi jednotlivými entitami

Přezkoumání ekonomického stavu firmy

Odhalení nesrovnalostí ve splácení půjček a úvěrů

Vytváření personalizovaných nabídek

Získat pro zákazníky zakázky a v důsledku toho získat další nové zákazníky.

Zanechte nám zprávu!


Zajímáte se o využití Big Data
pro finanční instituce?

Chcete se dozvědět více o analytických nástrojích a jejich implementacích pro podporu rozhodování a obchodu V organizací a o jejich přínosech?

Prosíme, zanechte nám Váš e-mail a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.