Big Data
V maloobchodu

Výroba, cenová politika, prodej, zákaznický servis, logistika a interní provozní postupy jsou příklady oblastí činnosti podniků V maloobchodu, jejichž účinnost je ovlivněna efektivním řízením informací.

Znalosti jako přidaná hodnota


Největší hodnota big dat spočíváv tom, že získáte podrobné znalosti o svém podnikání. Příležitostí využití Big Data V maloobchodě jsou prakticky neomezené. Stanovení rozsahu implementace nebo výběru nástrojů by měla předcházet důkladná analýza potřeb daného obchodu.

Shromažďujeme, integrujeme a analyzujeme - krotíme data!


S využitím zkušeností, které jsme získali, předkládáme jeden ze způsobů, jak získat, integrovat a analyzovat data o maloobchodu.

Identifikace zdrojů dat

Zdrojem detailů může být například fiskální pokladna

Příprava nástrojů pro sběr dat

Pošleme do databáze všechny položky z účtenek z každého obchodu, abychom identifikovali nákupní vzorce.

Vytvoření úložiště Big Data

Vytvoříme jednu velkou škálovatelnou databázi, do které ukládáme všechny nasbírané údaje jako záznamy z kamer, položky z účtenek, data z webových stránek.

Integrace dat

Když jsou všechna data shromážděna na jednom místě, hledáme společná vodítka. Například můžeme spojit všechny účtenky s poznávacími značkami aut zaparkovaných na parkovišti.

Analýza dat

Můžeme navrhnout klíčové ukazatele (KPI), které ovlivňují/měří efektivitu dané obchodní jednotky. s využitím dat z parkoviště můžeme například říci, zdali se V daném období změnila struktura zákazníků, zda jsme neztratili některé z oblastí, z nichž zákazníci přijížděli.

Vytváření reportů a manažerských panelů

Když najdeme faktor důležitý pro danou obchodní jednotku (například počet židlí, které se prodaly do míst vzdálených méně než 10 km od místa nákupu), můžeme tuto informaci vizualizovat na manažerském panelu.

Získávání dat

Díky tomu, že víme, odkud naši zákazíci přicházejí, můžeme vzájemně srovnávat detaily například pomocí databáze CEPIK. Můžeme segmentovat naše zákazníky podle typu auta nebo roku jeho výroby, což umožní efektivní marketingové oslovení každého segmentu.

Důkladná znalost potřeb a cílů klienta nám dává možnost navrhnout řešení na míru. Individuální přístup a široká škála služeb a technologií umožňuje dosáhnout maximální účinnosti.

A co víc, řešení Datarino jsou bez drahých licencí komerčního software.

Jaké jsou hlavní přínosy implementace služeb Big Data dat V maloobchodu?


Vytvoření jedné, souvislé a bohaté databáze

Získání základních reportů a přehledů o daných podnicích, jednotlivcích nebo položkách

Odhalení vzorců nákupních (např. na základě místa bydliště nebo typu auta)

Vytvoření komplexního obrazu o nákupním chování

Vytvoření měřitelných marketingových strategií

Dosažení růstu tržeb

Zanechte nám zprávu!


Zajímáte se o využití Big Data pro retail?

Chcete se dozvědět více o možnostech, jaké nabízí použití analytických nástrojů V maloobchodu (retailu) a o přínosech generovaných jejich implementací?

Prosíme, zanechte nám Váš e-mail a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.