Big Data u bankarstvu

Uspešno korišćenje Big Data je garancija povećane efikasnosti u svakoj oblasti povezanoj sa radom finansijskih institucija. Postoje mnoga analitička rešenja i alati koji, kada su adekvatno odobrani na osnovu definisanog cilja, donose korist u vidu znanja koja utiču na razvoj banke.

Pitate li se kako to uraditi?

Pogledajte jedan od primera Big Data rešenja za bankarstvo.

Cilj: omogućavanje banakama da pristupe dodatnim izvorima podataka koje poseduje Datarino.


Naučili smo puno o potrebama naših klijenata u bankarstvu
- najvažnije od njih su:

Poboljšanje rezultata u pronalaženju novih klijenata
Ubrzavanje procedura vezanih za nalaženje novih ugovarača
Pojednostavljenje provera subjekata
Optimizacija procesa ažuriranja podataka njihovih klijenata
Nuđenje vrednih podataka klijentima za razvoj njihovog poslovanja.

Naše rešenje: akvizicija izvora podataka


Razvoj usluga finansijskih institucija koristeći Big Data je moguć, između ostalog, kroz akviziciju vrednih izvora podataka. Njihova pravilna integracija i napredne analize omogućuju akumulaciju jedinstvenih znanja koje utiču na budućnost institucije.

Imajući u vidu potrebe banke, odabiramo najoptimalniji spektar usluga:

  • Obezbediti banci ažurne baze podataka domaćih entiteta (uključujući privredna društva i udruženja) i tendera;
  • Pribavljanje eksternih izvora podataka, npr. Baza podataka Nacionalnog sudskog registra; REGON Baza koju kreira Poljska centralna statistika; Baza podataka o tenderima;
  • Osim toga, podaci kombinovani iz nekoliko izvora, koji se pružaju klijentu, omogućuju kreiranje kompletne šeme veza između entiteta i njihovih predstavnika.

Implementacija uključuje, takođe:


Izvršavanje OCR za odabrane dokumente

Čišćenje i sređivanje svih podataka

Anonimnost svih podataka

Implementaciju rešenja koje omogućava kontinualno ažuriranje naših baza podataka

Omogućavanje jednostavnog proširenja baze podataka

Priprema mehanizma koji će garantovati zaštitu lokacija sa izvorima podataka

Beskonačne su mogućnosti za razvoj sličnih usluga za finansijske institucije u okviru Big Data. Možemo sistemski povećati broj izvora podataka ili kvalitativno obogatiti već predat sadržaj.

Koje su glavne prednosti implementacije Big Data usluga u financijskim institucijama?


Kompletni podaci klijenata

Provera vlasničkih i ličnih odnosa između pojedinih entiteta

Uspešno obavljanje ekonomske kontrole

Otkrivanje i obelodanjivanje slučajeva nepouzdanosti u otplaćivanju dugova

Kreiranje personalizovanih ponuda

Obezbedite nove ugovore za klijente i tako privucite nove klijente

Ostavite poruku


Da li Te zanimaju Big Data rešenja
za finansijske institucije?

Da li želiš da saznaš više o analitičkim alatima koji podržavaju poslovanje preduzeća i benefite koji nastaju nakon njihove implementacije?

Ostavite nam vašu e-mail adresu i mi ćemo Vas kontaktirati!